Postcode Leeuwarden

Compleet overzicht van alle postcodes, straten en treinstations in Leeuwarden

Informatie over Leeuwarden

Provincie Friesland
Gemeente Leeuwarden
Netnummer Leeuwarden 058
Inwoners Leeuwarden 90.410

Populair in Leeuwarden

Postcodes in Leeuwarden

8900 8901 8902 8903 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8941

Demografische informatie Leeuwarden

De plaats Leeuwarden bestaat uit 47.755 huishoudens in de gemeente Leeuwarden. In Leeuwarden wonen 90.410 inwoners, hiervan zijn er 44.330 man en 46.145 vrouw.

Deze 47.755 huishoudens in Leeuwarden bestaan uit 23.775 eenpersoonshuishoudens, 12.020 tweepersoonshuishoudens en 11.550 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in Leeuwarden uit 1.98 personen.

In Leeuwarden wonen in totaal 16.665 migranten. Hiervan zijn 6.875 westerse migranten en 8.900 niet westerse migranten.

Bron: CBS

Supermarkten in Leeuwarden

Naam Straat Postcode Plaats
Jumbo Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden
Albert Heijn Lieuwenburg 116 8925 CL Leeuwarden
Jumbo Johannes Kolfplein 1 8923 CX Leeuwarden
Poiesz Wilgenstraat 2 8924 EN Leeuwarden
Aldi Willem-Alexanderplein 24 8931 DX Leeuwarden
Lidl Snekertrekweg 21 8912 AA Leeuwarden
Jumbo van Loonstraat 112 8932 AV Leeuwarden
Lidl Pieter Sipmawei 15 8915 DZ Leeuwarden
Albert Heijn Bilgaardpassage 1 8918 HR Leeuwarden
Albert Heijn to go Stationsplein 1 8911 AC Leeuwarden
Albert Heijn Schrans 121 8932 ND Leeuwarden
Aldi Schrans 79 8932 NB Leeuwarden
Albert Heijn Emmakade 168 8933 AX Leeuwarden
Aldi Bilgaardpassage 77 8918 HT Leeuwarden
Aldi Cambuurplein 50 8921 RG Leeuwarden
C1000 Eksterstraat 32 8916 BV Leeuwarden
Jumbo Hoeksterpad 1 8911 JV Leeuwarden
Albert Heijn Prins Hendrikstraat 2 8911 BK Leeuwarden
Poiesz Oostersingel 78 8921 GB Leeuwarden
Aldi Stinzenflora 161 8935 LG Leeuwarden
Albert Heijn XL Tijnjedijk 76 8936 AD Leeuwarden
Poiesz Zevenblad 12 8935 RK Leeuwarden

Kaart van Leeuwarden

U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.

Latitude 53.197357
Longitude 5.787627

Treinstations in Leeuwarden

Station Straat Postcode
Station Leeuwarden Stationsplein 1 8911 AC
Station Leeuwarden Camm. Rooswinkelstate 5 8925 LC

Plaatsen rondom Leeuwarden

Goutum Jelsum Snakkerburen Lekkum Koarnjum Teerns Wirdum Hempens Wytgaard Britsum Swichum Jellum Marsum Boksum Weidum Deinum Wyns Miedum Ingelum Bears Wergea Stiens Eagum Blessum Feinsum Reduzum Idaerd Warstiens Hilaard Jorwert Hijum Mantgum Bitgummole Friens Raerd Easterwierrum Alde Leie Hallum Oudebildtzijl Grou Aldtsjerk Gytsjerk Leons Oentsjerk Bitgum Warten Menaam Tytsjerk Vrouwenparochie Wânswert Jirnsum Húns Ryptsjerk Readtsjerk Wiuwert Poppenwier Marrum Baard