Plaatsen in de gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden valt onder de provincie Friesland. De gemeente bestaat uit 20 plaatsen.

De Knipe

Plaats De Knipe
Netnummer 0513
Inwoners 1.435

Eagum

Plaats Eagum
Netnummer 058
Inwoners 35

Friens

Plaats Friens
Netnummer 0566
Inwoners 85

Goutum

Plaats Goutum
Netnummer 058
Inwoners 2.680

Grou

Plaats Grou
Netnummer 0566
Inwoners 5.745

Hempens

Plaats Hempens
Netnummer 058
Inwoners 215

Idaerd

Plaats Idaerd
Netnummer 0566
Inwoners 90

Jirnsum

Plaats Jirnsum
Netnummer 0566
Inwoners 1.300

Leeuwarden

Plaats Leeuwarden
Netnummer 058
Inwoners 90.410

Lekkum

Plaats Lekkum
Netnummer 058
Inwoners 2.180

Miedum

Plaats Miedum
Netnummer 058
Inwoners 30

Reduzum

Plaats Reduzum
Netnummer 0566
Inwoners 1.085

Snakkerburen

Plaats Snakkerburen
Netnummer 058
Inwoners 220

Swichum

Plaats Swichum
Netnummer 058
Inwoners 50

Teerns

Plaats Teerns
Netnummer 058
Inwoners 15

Warstiens

Plaats Warstiens
Netnummer 058
Inwoners 40

Warten

Plaats Warten
Netnummer 058
Inwoners 935

Wergea

Plaats Wergea
Netnummer 058
Inwoners 1.690

Wirdum

Plaats Wirdum
Netnummer 058
Inwoners 6.990

Wytgaard

Plaats Wytgaard
Netnummer 058
Inwoners 585