Plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân valt onder de provincie Friesland. De gemeente bestaat uit 73 plaatsen.

Abbega

Plaats Abbega
Netnummer 0515
Inwoners 250

Allingawier

Plaats Allingawier
Netnummer 0515
Inwoners 85

Arum

Plaats Arum
Netnummer 0517
Inwoners 1.110

Blauwhuis

Plaats Blauwhuis
Netnummer 0515
Inwoners 585

Bolsward

Plaats Bolsward
Netnummer 0515
Inwoners 10.140

Breezanddijk

Plaats Breezanddijk
Netnummer 0517
Inwoners 0

Burgwerd

Plaats Burgwerd
Netnummer 0515
Inwoners 325

Cornwerd

Plaats Cornwerd
Netnummer 0515
Inwoners 75

Dearsum

Plaats Dearsum
Netnummer 0515
Inwoners 130

Dedgum

Plaats Dedgum
Netnummer 0515
Inwoners 95

Exmorra

Plaats Exmorra
Netnummer 0515
Inwoners 450

Ferwoude

Plaats Ferwoude
Netnummer 0515
Inwoners 240

Folsgare

Plaats Folsgare
Netnummer 0515
Inwoners 1.350

Gaast

Plaats Gaast
Netnummer 0515
Inwoners 210

Gaastmeer

Plaats Gaastmeer
Netnummer 0515
Inwoners 285

Gauw

Plaats Gauw
Netnummer 0515
Inwoners 1.780

Goënga

Plaats Goënga
Netnummer 0515
Inwoners 1.250

Greonterp

Plaats Greonterp
Netnummer 0515
Inwoners 795

Hartwerd

Plaats Hartwerd
Netnummer 0515
Inwoners 135

Heeg

Plaats Heeg
Netnummer 0515
Inwoners 3.415

Hemelum

Plaats Hemelum
Netnummer 0514
Inwoners 605

Hichtum

Plaats Hichtum
Netnummer 0515
Inwoners 90

Hieslum

Plaats Hieslum
Netnummer 0515
Inwoners 75

Hindeloopen

Plaats Hindeloopen
Netnummer 0514
Inwoners 890

Hommerts

Plaats Hommerts
Netnummer 0515
Inwoners 925

Idsegahuizum

Plaats Idsegahuizum
Netnummer 0515
Inwoners 110

Idzega

Plaats Idzega
Netnummer 0515
Inwoners 25

IJlst

Plaats IJlst
Netnummer 0515
Inwoners 3.145

Indijk

Plaats Indijk
Netnummer 0514
Inwoners 105

It Heidenskip

Plaats It Heidenskip
Netnummer 0514
Inwoners 345

Jutrijp

Plaats Jutrijp
Netnummer 0515
Inwoners 295

Kimswerd

Plaats Kimswerd
Netnummer 0517
Inwoners 595

Kornwerderzand

Plaats Kornwerderzand
Netnummer 0517
Inwoners 25

Koudum

Plaats Koudum
Netnummer 0514
Inwoners 2.670

Koufurderrige

Plaats Koufurderrige
Netnummer 0514
Inwoners 80

Loënga

Plaats Loënga
Netnummer 0515
Inwoners 40

Lollum

Plaats Lollum
Netnummer 0517
Inwoners 345

Longerhouw

Plaats Longerhouw
Netnummer 0517
Inwoners 50

Makkum

Plaats Makkum
Netnummer 0515
Inwoners 3.530

Molkwerum

Plaats Molkwerum
Netnummer 0514
Inwoners 385

Nijhuizum

Plaats Nijhuizum
Netnummer 0515
Inwoners 35

Nijland

Plaats Nijland
Netnummer 0515
Inwoners 1.010

Offingawier

Plaats Offingawier
Netnummer 0515
Inwoners 145

Oosthem

Plaats Oosthem
Netnummer 0515
Inwoners 3.565

Oppenhuizen

Plaats Oppenhuizen
Netnummer 0515
Inwoners 1.485

Parrega

Plaats Parrega
Netnummer 0515
Inwoners 480

Piaam

Plaats Piaam
Netnummer 0515
Inwoners 50

Pingjum

Plaats Pingjum
Netnummer 0517
Inwoners 580

Poppenwier

Plaats Poppenwier
Netnummer 0566
Inwoners 175

Raerd

Plaats Raerd
Netnummer 0566
Inwoners 645

Sandfirden

Plaats Sandfirden
Netnummer 0515
Inwoners 20

Scharnegoutum

Plaats Scharnegoutum
Netnummer 0515
Inwoners 1.645

Schettens

Plaats Schettens
Netnummer 0517
Inwoners 275

Schraard

Plaats Schraard
Netnummer 0517
Inwoners 180

Sibrandabuorren

Plaats Sibrandabuorren
Netnummer 0515
Inwoners 380

Smallebrugge

Plaats Smallebrugge
Netnummer 0514
Inwoners 15

Sneek

Plaats Sneek
Netnummer 0515
Inwoners 32.940

Stavoren

Plaats Stavoren
Netnummer 0514
Inwoners 940

Tersoal

Plaats Tersoal
Netnummer 0515
Inwoners 360

Tirns

Plaats Tirns
Netnummer 0515
Inwoners 3.320

Tjalhuizum

Plaats Tjalhuizum
Netnummer 0515
Inwoners 30

Tjerkwerd

Plaats Tjerkwerd
Netnummer 0515
Inwoners 465

Uitwellingerga

Plaats Uitwellingerga
Netnummer 0515
Inwoners 390

Warns

Plaats Warns
Netnummer 0514
Inwoners 795

Westhem

Plaats Westhem
Netnummer 0515
Inwoners 85

Witmarsum

Plaats Witmarsum
Netnummer 0517
Inwoners 1.770

Wolsum

Plaats Wolsum
Netnummer 0515
Inwoners 140

Wons

Plaats Wons
Netnummer 0517
Inwoners 290

Workum

Plaats Workum
Netnummer 0515
Inwoners 4.335

Woudsend

Plaats Woudsend
Netnummer 0514
Inwoners 1.400

Ypecolsga

Plaats Ypecolsga
Netnummer 0514
Inwoners 70

Ysbrechtum

Plaats Ysbrechtum
Netnummer 0515
Inwoners 615

Zurich

Plaats Zurich
Netnummer 0517
Inwoners 740