Plaatsen in de gemeente Littenseradiel

De gemeente Littenseradiel valt onder de provincie Friesland. De gemeente bestaat uit 28 plaatsen.

Baaium

Plaats Baaium
Netnummer 0517
Inwoners 115

Baard

Plaats Baard
Netnummer 0517
Inwoners 785

Bears

Plaats Bears
Netnummer 058
Inwoners 880

Boazum

Plaats Boazum
Netnummer 0515
Inwoners 1.040

Britswert

Plaats Britswert
Netnummer 058
Inwoners 3.720

Easterein

Plaats Easterein
Netnummer 0515
Inwoners 950

Easterlittens

Plaats Easterlittens
Netnummer 0517
Inwoners 460

Easterwierrum

Plaats Easterwierrum
Netnummer 058
Inwoners 325

Hidaard

Plaats Hidaard
Netnummer 0515
Inwoners 135

Hilaard

Plaats Hilaard
Netnummer 058
Inwoners 305

Hinnaard

Plaats Hinnaard
Netnummer 0515
Inwoners 45

Húns

Plaats Húns
Netnummer 0517
Inwoners 105

Iens

Plaats Iens
Netnummer 0515
Inwoners 40

Itens

Plaats Itens
Netnummer 0515
Inwoners 255

Jellum

Plaats Jellum
Netnummer 058
Inwoners 750

Jorwert

Plaats Jorwert
Netnummer 058
Inwoners 580

Kûbaard

Plaats Kûbaard
Netnummer 0515
Inwoners 705

Leons

Plaats Leons
Netnummer 0517
Inwoners 25

Lytsewierrum

Plaats Lytsewierrum
Netnummer 0515
Inwoners 75

Mantgum

Plaats Mantgum
Netnummer 058
Inwoners 1.165

Reahûs

Plaats Reahûs
Netnummer 0515
Inwoners 180

Rien

Plaats Rien
Netnummer 0515
Inwoners 405

Spannum

Plaats Spannum
Netnummer 0517
Inwoners 750

Waaksens

Plaats Waaksens
Netnummer 0517
Inwoners 90

Weidum

Plaats Weidum
Netnummer 058
Inwoners 600

Wiuwert

Plaats Wiuwert
Netnummer 058
Inwoners 275

Wjelsryp

Plaats Wjelsryp
Netnummer 0517
Inwoners 455

Wommels

Plaats Wommels
Netnummer 0515
Inwoners 2.250